Què és Progat Begur?

QUÈ ÉS PROGAT BEGUR?

És una associació integrada per voluntaris, legalitzada i reconeguda per la Generalitat de Catalunya i el nostre Ajuntament. El seu objectiu és controlar les colònies de gats del carrer mitjançant l’esterilització.

Progat Begur va ser creada a l’any 2000 en el nostre municipi.

 

PER QUÈ HO FEM?

Perquè la nostra societat urbana i moderna creu en els drets dels animals i en el seu valor intrínsec, més enllà de la seva utilitat laboral o comercial.

El canvi que té lloc en una comunitat després d’esterilitzar una colònia de gats, agrada tant als partidaris de la seva presència en espais públics com els qui no ho són, ja que es fa palès el pas d’una situació descontrolada a una controlada.

 

PER A QUÈ HO FEM?

Per a aconseguir un equilibri: els gats són necessaris com a caçadors i controlant la natalitat a la colònia assolim la convivència ideal en el nostre entorn urbà.

 

COM HO FEM?

Localitzem una colònia sense esterilitzar.

Portem els gats al veterinari, que a la mateixa operació els marca amb un petit tall a la orella.

Els tornem a la colònia, on procurarem posar un Punt Progat que servirà per a controlar nous gats sense esterilitzar i el seu benestar mitjançant una alimentació adequada.

El disseny i la funcionalitat dels Punts Progat han estat motiu de felicitació per part del Departament de Medi Ambient de la Generalitat i diverses associacions de Catalunya.

 

VOSTÈ ENS POTS AJUDAR!

Si vol ser soci/a enviï el seu nom, telèfon, adreça electrònica i numero de compte a progatbegur@gmail.com. La quota anual és de 35 euros.

Si vol fer un donatiu ho pot fer a: La Caixa IBAN ES36 2100 0786 7102 0008 8520

 

MOLTES GRÀCIES!

 

¿QUÉ ES PROGAT BEGUR?

Es una Asociación integrada por voluntarios, legalizada y reconocida por la Generalitat de Catalunya y nuestro Ayuntamiento.

Su finalidad es controlar las colonias de gatos callejeros mediante la esterilización.

Progat Begur fue creada en el año 2000 en nuestro municipio.

 

¿POR QUÉ LO HACEMOS?

Porque nuestra sociedad urbana y moderna cree en los derechos de los animales y en su valor intrínseco, más allá de su utilidad laboral o comercial.

El cambio que se da en una vecindad después de esterilizar una colonia de gatos gusta tanto a los partidarios como a los detractores de la presencia de gatos en los espacios públicos, ya que se percibe claramente el paso de una situación descontrolada a una controlada.

 

¿PARA QUÉ LO HACEMOS?

Para conseguir un equilibrio: los gatos son necesarios como cazadores y controlando la natalidad en la colonia logramos una convivencia ideal en nuestro entorno urbano.

 

¿CÓMO LO HACEMOS?

Localizamos una colonia sin esterilizar.

Llevamos los gatos al veterinario, que en la operación los marca con un pequeño corte en la oreja.

Los devolvemos a la colonia, donde procuraremos poner un Punt Progat que servirá para controlar nuevos gatos sin esterilizar y su bienestar mediante una alimentación adecuada.

El diseño y la funcionalidad de los Punts Progat de Begur han sido objeto de felicitación por parte del Departament de Medi Ambient de la Generalitat y diversas asociaciones de Catalunya.

 

¡USTED PUEDE AYUDARNOS!

Si quiere ser socio/a envíe su nombre, teléfono, dirección electrónica y número de cuenta a progatbegur@gmail.com. La cuota anual es de 35 euros.

Si quiere hacer un donativo lo puede hacer en: La Caixa IBAN ES36 2100 0786 7102 0008 8520

 

¡MUCHAS GRACIAS!